OĞUZ EMEKLİER SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak sigortalıların ve sigorta ettirenler dahil tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kapsamda SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş. sadece gerekli nitelikteki kişisel verileri, Kanun altında belirtilen ilkeler ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece verilerin işlenmesini gerektiren, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde işlemekte, depolamakta, muhafaza etmekte ve gerektiği durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır.

  1. Verilerin Paylaşılması Durumunda veya Otomatik Yöntemlerle “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” Tarafından Veri Sorumlusu Sıfatıyla Web Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler  

SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş., işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir.

Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, pasaport numarası, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı

İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi, kayıtlı elektronik posta adresi(KEP)

Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil), maaş bilgileri

Mesleki Veriler: Çalıştığı şirket, çalıştığı departman, meslek, meslek kartı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, video kayıtları

Müşteri Verileri: Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, aldığı veya alamadığı teklifler, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi)

Özel Nitelikli Veriler: Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, hamilelik durumuna ilişkin bilgiler

Web Sitesi Kullanım Verileri: Başvuru formu doldurulma tarihi, internet sitesine giriş sıklığı/zamanları, görüntülenen sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullanılan platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve sayfaya yapılan (fare) tıklama sayısı, fare hareketleri, görüntü kaydırma aktiviteleri, kullanılan arama terimleri ve internet sitesini kullanırken girilen metinler, IP adresi izleme kayıtları, alışveriş alışkanlıkları

Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

Kişiyle İlgili Veriler: Çocuk sayısı, aile cüzdanı, aile ve aile yakını kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri, boy, kilo, yabancılarda oturma iznine ilişkin bilgiler, askeri personel bilgileri, referans bilgileri, imza, yabancı kişinin çalışma ve oturma iznine ilişkin bilgiler

Diğer Veriler: Araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), planladığı seyahat güzergahı ve süresi, konut bilgileri

Burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda, yalnızca sizi bilgilendirdiğimiz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işleyeceğiz.

b.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceğine Dair Açıklamalar

SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından işlenen kişisel verileriniz, Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

-Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek,

-Hakkınızda sistemlerimizde sorgulama yapılabilmesi,

-Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması, tekliflerin sizlere iletilmesi, uygun bulunan tekliflerin kabul edilmesi,

-Brokerlik yetki belgesi kapsamında poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi,

– Poliçelerinize ilişkin sizlere bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, mevcut verilerinizin sigorta şirketlerine aktarılması,

– Bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sizlerin adına teslim alınması ve sizlere teslim edilmesi,

-Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi,

-Zeyil işlemlerinin yapılması,

-Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespit edilmesi,

-Prim transfer yetkisi sahip olunması halinde ödediğiniz primlerin sizlerin adına transfer edilmesi, sizlere iade edilecek sigorta primlerinin kabul edilmesi,

-Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin SMS veya e-posta yoluyla haber verilmesi,

-Mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi,

– Sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olunması,

-Sigorta şirketleri tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tarafınıza iletilmesi,

– Riziko evrak takibinin yapılması,

– Tahsilat işlemleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

– Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi,

– Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması,

-Reasürans ve yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi,

– Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek,

– Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması,

– Tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

-(Onayınız olması durumunda) tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi,

– İstatistik çalışmalarının yapılması,

– Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi,

– Şikayet ve talep yönetiminin yapılması,

-Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması,

– Ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlaması,

– Sizlere özel günlerde hediye gönderimi,

– Tramer sorgusunun yapılması,

– Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması,

– Kullanıcılar ve web sitemizin güvenliğinin sağlanması,

– Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek,

– Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması,

– üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması,

-Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi,

-Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması,

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

– Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

-Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

-İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

-Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

– İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

c.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar;

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla sigorta şirketleri ve/veya acenteleri, kargo şirketleri, kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.

Size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla SMS, e-posta gibi Şirketimiz adına ticari elektronik ileti gönderen şirketler, pazarlama şirketleri ve ajanslar ve hediyelik eşya satıcıları ve çiçekçilere aktarılabilmektedir.

Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri, avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları gibi dış danışmanlar, serbest mali müşavirler, teknik destek hizmeti sağlayan şirketler, altyapı ve hizmet sağlayıcıları, mahkemeler ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içi ve ortaklara aktarılmaktadır.

Yönetici sorumluluğu sigortası işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetici sorumluluğu sigortası müşterilerine ait kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, mesleki veriler ve özel nitelikli veriler (nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu) yurtdışında mukim sigorta ve reasürans şirketlerine aktarılmaktadır.

d.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle ve/veya bilgisayarda depolanan çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri ve/veya iş ortakları niteliğindeki bayiler, yetkili satıcılar, sigorta şirketleri gibi platformlar üzerinden toplanmaktadır.

“SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “sözleşmenin ifası veya kurulması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

“SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla işlediğimiz sağlık verileri “açık rızanızın varlığı” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

“SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından size verdiğimiz hizmet kalitesini arttırmak ve pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “açık rızanızın varlığı” veya “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

“SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından Şirket’in iş ve yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla işlediğimiz kişisel veriler “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve/veya “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve/veya “bir hakkımızın kullanılması veya korunması” ve/veya “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “SOSO CARS OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL KİRALAMA A.Ş.” Markası olan sosocars.com.tr internet sitesinden veya kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim ederek yapabilir veya Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak info@sosocars.com.tr adresine gönderebilirsiniz veya Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@sosocars.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.